Kadra:

Marcelina Grochowska – kierownik Filii

Katarzyna Kaczmarek – nauczyciel bibliotekarz

 Anna Dagmara Pozierak – nauczyciel bibliotekarz

Sylwia Szymczak-Pietryka – pracownik obsługi