“Biblioteka – świat w jednym miejscu”

W ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy mieliśmy zaszczyt przeprowadzić dziś w konferencję – Prawo autorskie w Internecie – wsparciem bibliotekarza📚 poprowadzoną przez P. Magdalenę Gutowską – kierownika pracowni doradztwa CDN w Pile😃

About Author