Biblioteka Pedagogiczna w Złotowie jest jedyną na terenie powiatu złotowskiego biblioteką specjalną o profilu naukowym.

Powołana została jako Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna jesienią 1951 r., natomiast działalność rozpoczęła w marcu 1952 r.

Siedzibą biblioteki był parter budynku oświatowego przy ul. 31 Stycznia 5, obecnie ul. ks. Bolesława Domańskiego 5 (Dom Polski – historyczna siedziba V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech).

Pierwszym bibliotekarzem była p. Prakseda Zielińska. Od 1973r., przez 30 lat, placówką kierowała p. Stanisława Przezwicka.

Merytorycznie biblioteka podlegała Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Koszalinie.

W wyniku reformy administracyjnej w 1975 r. Biblioteka stała się Filią Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Pile. Wtedy też zwiększono zasięg terytorialny działalności biblioteki poza były powiat złotowski o miasto i gminy: Łobżenica, Okonek, Wyrzysk, Wysoka.

W 1986 biblioteka została przeniesiona do nowego budynku oświatowego przy ul. Kieniewicza 3 (obecnie ul. Szkolna 3), gdzie mieści się do dziś. Podczas uroczystego otwarcia placówka otrzymała im. płka Zbigniewa Załuskiego.

Kolejna reforma administracyjna kraju spowodowała zmianę nazwy (Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Złotowie), oraz wyłączenie (od 1991r. ) z rejonu działania biblioteki placówek z gminy i miasta: Łobżenica, Wyrzysk, Wysoka, a przyłączenie z gminy i miasta Jastrowie.

Obecnie organem prowadzącym Biblioteki jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny – Wielkopolski Kurator Oświaty w Poznaniu.

Biblioteka stanowi integralną część Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Pile, która od 1 września 2009 r. tworzy zespół z ODN – jako

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.