19 grudnia, w naszej czytelni, odbyło się spotkanie członków i sympatyków złotowskiego Klubu „Tygodnika Powszechnego” z ks. profesorem Januszem Nawrotem, biblistą z UAM w Poznaniu.Podczas spotkania zapanowała ożywiona dyskusja, nie tylko wokół ksiąg Starego Testamentu, ale i aktualnych problemów Kościoła, w tym edukacji, w Polsce i na świecie.

About Author