– teacher

„Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” – konkurs Departament Edukacji i Nauki UMWW zaprasza do udziału w kolejnej już edycji konkursu „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”. Tegoroczna edycja dotyczy działalności Polaków w Rumunii. Celem Konkursu jest wzbudzenie zainteresowania wśród uczniów historią sławnych Polaków w świecie oraz historią, …
Back to top