– Aktualności

W ramach sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy powiatu złotowskiego zorganizowaliśmy konferencję – „Literatura w Akcji!”

Omawialiśmy: plan pracy sieci na rok szkolny, zmiany w prawie oświatowym, bieżące KPOP, dobre praktyki w bibliotece szkolnej

Zwieńczeniem spotkania był udział w webinarium zorganizowanym przez OSDW Azymut: Literatura w akcji! Praktyczne pomysły …

https://view.genial.ly/639078e3f16dac001203b4c9/interactive-content-1-dla-szkoly-podstawej

NARODOWE CZYTANIE 2022📖📖📖🙂☺️ To już 11 edycja Narodowego Czytania, podczas którego cała Polska czyta fragmenty polskiej literatury.Tym razem wspólna lektura "Ballad i romansów" Adama Mickiewicza.Cieszymy się, że mogłyśmy współtworzyć ten "romantyczny" projekt

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursach - Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Tradycyjne chcemy docenić wielkopolskie przedszkola i szkoły oraz uhonorować i promować nauczycieli posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażujących się w rozwój szkoły lub placówki.Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 15 …

Ministerstwo Edukacji i Nauki ustaliło podstawowe kierunki realizacji

polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli …

W okresie wakacji (1 lipca – 31 sierpnia)

Biblioteka czynna w godz. 9-15

Soboty nieczynna

Zapraszamy

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego serdecznie zaprasza do udziału w konkursach - Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Tradycyjne chcemy docenić wielkopolskie przedszkola i szkoły oraz uhonorować i promować nauczycieli posiadających szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażujących się w rozwój szkoły lub placówki.
Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 15 września 2022 r. Natomiast rozstrzygnięcie konkursów …

“Biblioteka – świat w jednym miejscu”28 kwietnia w naszej bibliotece odbyła się konferencja dla nauczycieli pod hasłem: „O sprawach ważnych ciekawie - propozycje na godziny wychowawcze i lekcje zastępcze”. Zdobytą wiedzą oraz bazą dobrych praktyk podzieliła się Iwona Bukowska z Biblioteki Pedagogicznej w Pile.