Wspólnie z Muzeum Ziemi Złotowskiej i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji metodycznej pn: „Kolory Krajny”, w ramach cyklu spotkań nauczycieli z folklorem, w myśl frazy: „Cudze chwalicie, swego nie znacie, sami nie wiecie, co posiadacie” zaczerpniętej z wiersza Stanisława Jachowicza pt. „Wieś”START👉3.12.2022r. w godz. 10.00 – 14.00Przygotowana w formule warsztatów i spotkań z Twórcami regionu dostarczy gotowych rozwiązań metodycznych do prowadzenia zajęć z elementami sztuki ludowej na różnych przedmiotach oraz etapach edukacyjnych. Wydarzenie jest wyjątkową okazją do tego, aby kolejny raz doświadczyć, że sztuka ludowa jest wspaniałą inspiracją do pracy z uczniami. Uprzejmie prosimy o wywieszenie załączonego plakatu w widocznym miejscu w szkole oraz o zachęcenie nauczycieli do udziału w konferencji. Udział w wydarzeniu zostanie potwierdzony zaświadczeniem.Konferencja odbędzie się 3.12.2022r. w godz. 10.00 – 14.00 w budynkach Muzeum Ziemi Złotowskiej. Startujemy o 10.00 w Spichlerzu Złotowskim przy ul. Spichrzowej 9. Liczba miejsc jest ograniczona, a o zakwalifikowaniu się do udziału w konferencji decydować będzie kolejność zgłoszeń. Dla uczestników przewidziany jest poczęstunek oraz materiały edukacyjne, które nauczyciele będą mogli wykorzystać w swojej praktyce dydaktycznej.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres e-mail: m.jablonska@cdn.pila.pl

About Author