W dniu 22 listopada 2022 roku (wtorek) odbędzie się konkurs multimedialny pod nazwą „Wolni od uzależnień”. Konkurs przeprowadzony będzie za pomocą platformy Kahoot. Zmagania konkursowe odbywać się będą w sali kinowej ZDK w Złotowie  al. Piasta 26, dla szkół podstawowych o godz. 9:00 oraz o godz. 11:00 dla szkół ponadpodstawowych.

Celem Konkursu jest zwiększenie świadomości co do zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz popularyzacja i promowanie życia bez uzależnień,w atrakcyjnej dla młodzieży multimedialnej formie (szczegółowy regulamin w załączeniu).

Szkolny Koordynator konkursu przesyła skany Załącznika nr 1do regulaminu oraz zgód uczestników wraz z oświadczeniami RODO do dnia 18.11.2022 na adres mailowy oswiata.zdrowotna.psse.zlotow@sanepid.gov.pl, oryginały zgód należy przekazać Organizatorom w dniu konkursu, przed jego rozpoczęciem.

About Author