Kolejna edycja Konkursu “Wolni od uzależnień” za nami 😊Oto fotorelacja z tego wydarzenia 📸Celem Konkursu było zwiększenie świadomości zagrożeń związanych z używaniem środków psychoaktywnych oraz popularyzacja i promowanie życia bez uzależnień w atrakcyjnej dla młodzieży multimedialnej formie quizu kahoot 📲Konkurs zorganizowany został dla uczniów klas VII -VIII szkół podstawowych z miasta Złotów i Gminy Złotów oraz dla uczniów szkół ponadpodstawowych 😊🏆 Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!👏Organizatorami i partnerami Konkursu byli:

About Author